STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

 

Koło Naukowe Nanotechnik powstało w ramach projektu NANO w celu umożliwienia studentom poszerzenia wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań związanych z szeroko pojętą problematyką z zakresu nanomateriałów, nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej.

W ramach działalności KNN organizowane są wykłady otwarte oraz prezentacje studentów przedstawiające ciekawe informacje na temat wyżej wymienionych zagadnień.

Działalność studentów  w KNN wpłynie znacząco na rozwój indywidualnych zainteresowań jak również przyczyni się do propagowania pracy zespołowej.

 

W celu poszerzenia horyzontów myślowych i rozwijania zainteresowań w dziedzinach związanych z wysoką technologią przewidziano udział studentów z opiekunem w konferencjach naukowych i targach branżowych – 15 osób. Zaplanowano także 7 dniowe obozy naukowe dla 15 studentów w okresach wakacyjnych po I i II roku.

Kwalifikacje do wyjazdów przeprowadzane będą na podstawie listy rankingowej uwzględniającej oceny z poprzedniego semestru i aktywność w KNN.

 

Statut Koła Naukowego


Sprawozdania


4 Interaktywny Piknik Wiedzy – „Dzień Odkrywców” – Rzeszów 08.06.2013

Sprawozdanie z konferencji inauguracyjnej Mały Uniwersytet Rzeszowski 25.05.2013

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO

Sprawozdanie z wyjazdu na targi EuroLab i CrimeLab