STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

SZKOLENIA

 

SZKOLENIA I WYKŁADY SPECJALISTYCZNE

W ramach Projektu studenci mają szansę skorzystania z szerokiego wachlarza dodatkowych szkoleń zakończonych certyfikatem, kursów zawodowych oraz nauki umiejętności praktycznych, dzięki którym będą w stanie sprostać oczekiwaniom przyszłych pracodawców. Projekt zakłada również cykl wykładów wybitnych specjalistów z sektora lotniczego o tematyce ściśle związanej z procesami produkcji WSK Rzeszów. Tematami wykładów będą między innymi: „Technologia stopów specjalnych stosowanych w przemyśle lotniczym”, „Odlewnictwo stopów specjalnych dla przemysłu lotniczego” oraz „Obróbka cieplna i cieplno chemiczna stosowana w przemyśle lotniczym”. 

Udział w tych dodatkowych komponentach wspierających proces kształcenia pozwoli na wzbogacenie i rozszerzenie zakresu wiedzy, i umiejętności oraz uzyskanie uprawnień podnoszących kwalifikacje, a co za tym idzie podniesie atrakcyjność i konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

 

Dostępne szkolenia:

·         Ochrona środowiska naturalnego i proekologicznych rozwiązań w procesie produkcji,

·         Współrzędnościowe maszyny pomiarowe 3D,

·         Programowanie CAD,

·         Obrabiarki sterowane numerycznie,

·         Język angielski w technice.

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych

Wniosek na zajęcia specjalistyczne