STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

LABORATORIUM

 

W ramach projektu utworzone zostanie Laboratorium Metrologii, wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, gdzie studenci kierunku Inżynieria materiałowa będą mogli zapoznać się z metodami pracy inżyniera.

W związku z powyższym zaplanowano zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Ma to na celu pełniejsze przygotowanie merytoryczne studentów do aktualnych metod pomiarowych stosowanych w przemyśle lotniczym. Na tych zestawach studenci Inżynierii materiałowej zapoznają się nowoczesnym oprogramowaniem oraz metodami pomiarów. Ponadto przewidziano kurs współrzędnościowe maszyny pomiarowe 3D, który będzie realizowany z wykorzystaniem tych zestawów, a także zajęcia z Metrologii prowadzone przez Praktyków z Zakładu pracy.